Nieuws

Nieuws

Burgum Mobyl

Goed vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn er inwoners die niet meer kunnen of durven te fietsen, die evenmin autorijden en waarvoor een wandeling naar het centrum van Burgum niet haalbaar is. Vaak hebben deze mensen niet de financiële middelen om een taxi te boeken of ervaren zij het gebruik hiervan als onprettig. Ook kunnen of willen ze niet altijd een beroep doen op naasten. Het gevaar is dat deze inwoners in een isolement raken.

Daarom is het idee ontstaan om kleine duurzame elektrische auto’s te laten rijden. Deze kleine voertuigen kunnen maximaal 40 kilometer per uur en worden door vrijwilligers bestuurd. Ze worden ingezet voor korte ritten tot maximaal 5 kilometer. Te denken valt aan een bezoek aan apotheek, huisarts, boodschappen, graf van naasten, fysiotherapeut, kapper, welzijnswerk, winkelen, et cetera. Naast bezoekers kunnen ook recreanten een beroep doen op deze duurzame manier van transport.

Studenten van de Hanzehogeschool werken vanuit een honoursprogramma Burgum Mobyl verder uit. Naast het regelen van subsidies en vergunningen kijken zij hoe het zit met een aansprakelijkheid- en inzittendenverzekering. Ook zetten zij een betaal- en boekingssysteem op en kijken hoe het beste een netwerk van chauffeurs opgebouwd kan worden.

Burgum Mobyl

Oranje Ferbynt brengt mensen samen en verbind