Oranje Ferbynt

Oranje Ferbynt

Het Gemeenschapsfonds voor de gemeente Tytsjerksteradiel is opgericht naar aanleiding van het 15 jarig jubileum van De Pleats en het van start gaan van de 50ste jaargang van Weekblad Actief en is gestart tijdens hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, officieel gelanceerd door “Prinses Maxima”.

“Oranje Ferbynt” is een lokaal gemeenschapsfonds . Zij wil in de eerste plaats verbindingen leggen, ideeën en personen met elkaar in contact brengen en relaties leggen, die niet automatisch in het “vrije spel der maatschappelijke krachten” ontstaan. Zij wil daarmee initiatieven steunen dan wel ontplooien die een oplossing bieden voor de leemtes die door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan.Tevens wil het fonds vanuit haar kapitaal en inkomsten dergelijke initiatieven ondersteunen. Daartoe dienen eerst kapitaal en inkomsten verkregen te zijn uit erflatingen, giften etc. In die zin heeft het fonds twee benen, waar het op loopt: enerzijds is er de immateriële poot, het initiëren en borgen van lokale initiatieven. Anderzijds de materiële poot van het financiële kapitaal.
 

Laatse Nieuws

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen over en met betrekking tot Oranje Ferbynt.

BurgumMobyl van start

Burgum heeft meer! Onthulling en start BurgumMobyl 4 juli 2016 bij De Pleats. De BurgumMobyl rijdt van di. t/m za. van 9...

Lees verder

De Passie Burgum groot succes!

Op 20 maart werd De Passie in Burgum opgevoerd. Naar schatting 3000 mensen liepen achter het kruis aan langs 4 verschill...

Lees verder

Mantelzorgers in het zonnetje gezet

Verrassing voor 3 mantelzorgers in de foarkeamers van De Pleats. De mantelzorgers kregen elk een cheque van De Vriendenl...

Lees verder

Burgum Mobyl

Goed vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn er inwoners die niet meer ...

Lees verder

Oranje Ferbynt brengt mensen samen en verbind