Oranje Ferbynt

Oranje Ferbynt

Het Gemeenschapsfonds voor de gemeente Tytsjerksteradiel is opgericht naar aanleiding van het 15 jarig jubileum van De Pleats en het van start gaan van de 50ste jaargang van Weekblad Actief en is gestart tijdens hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, officieel gelanceerd door “Prinses Maxima”.

“Oranje Ferbynt” is een lokaal gemeenschapsfonds . Zij wil in de eerste plaats verbindingen leggen, ideeën en personen met elkaar in contact brengen en relaties leggen, die niet automatisch in het “vrije spel der maatschappelijke krachten” ontstaan. Zij wil daarmee initiatieven steunen dan wel ontplooien die een oplossing bieden voor de leemtes die door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan.Tevens wil het fonds vanuit haar kapitaal en inkomsten dergelijke initiatieven ondersteunen. Daartoe dienen eerst kapitaal en inkomsten verkregen te zijn uit erflatingen, giften etc. In die zin heeft het fonds twee benen, waar het op loopt: enerzijds is er de immateriële poot, het initiëren en borgen van lokale initiatieven. Anderzijds de materiële poot van het financiële kapitaal.
 

Laatse Nieuws

Lees het laatste nieuws en ontwikkelingen over en met betrekking tot Oranje Ferbynt.

Miensker challenge

Samen met MBO Talent, Kennislab en Friese Poort (nu Firda) een project voor mbo studenten opgezet in 2022 Lees verder

De Passie 2020

Stichting Oranje Ferbynt steunt de organisatie van de Passie 2020

Meer informatie: Lees verder

Nieuwe Burgummobyl

Oranje Ferbynt feliciteert het bestuur en alle vrijwilligers van Burgum Mobyl met de nieuwe auto's en uitstraling.

Lees verder

Oranje Ferbynt 2019

Oranje Ferbynt is op zoek naar nieuwe bestuursleden en ideeën voor het fonds.

Lees verder

Oranje Ferbynt brengt mensen samen en verbind